dilutus

dilutus, verdünnt.
Gefunden auf http://www.enzyklo.de/lokal/42134

Dilutus

(Text von 1927) Dilutus lat. dilutus, verdünnt.
Gefunden auf http://www.textlog.de/13079.html

dilutus

dilutus Syn.: dil. (Abk.) Etymol.: latein. verdünnt.
Gefunden auf http://www.tk-online.de/rochelexikon/ro07500/r07939.000.html
Keine exakte Übereinkunft gefunden.