asynchronous

asynchron
Gefunden auf http://www.it-administrator.de/lexikon/asynchronous.html
Keine exakte Übereinkunft gefunden.