EPEC

Siehe: enteropathogene E. coli
Gefunden auf http://laborlexikon.de/Lexikon/Infoframe/e/EPEC.htm

EPEC

EPEC Abk. für enteropathogene Escherichia coli; s.a Dyspepsie-Coli,
Gefunden auf http://www.tk-online.de/rochelexikon/ro10000/r10079.000.html
Keine exakte Übereinkunft gefunden.